Uit nieuwsbrief 88 Shanty Nederland

 

Bij het bestuur van ShantyNederland komen regelmatig vragen en/of opmerkingen binnen hoe om te gaan met door privé personen gemaakte opnames, die later op de sociale media kanalen terechtkomen.
Wij begrijpen dat shantykoren zeer geliefd zijn voor het maken van foto’s en filmopnames, zeker door liefhebbers van het shanty repertoire, maar ook door toeristen.
Als deze opnames privé gebruikt worden, om de optredens te kunnen herinneren, is daar niets mis mee. Als deze later op sociale media gezet worden, of gebruikt worden bij shanty-radio uitzendingen en niet door het koor zelf, maar door diegene die die opname gemaakt heeft, moeten wij er helaas wel wat kanttekeningen bijzetten.
Hoe kwalitatief is deze opname en geeft het een goed beeld weer van de kwaliteit van de groep?
Vindt de groep het ook goed dat deze opname op sociale media gezet wordt?
Vindt de groep het goed dat deze privé opnames gebruikt worden bij een shanty radio station?
Besef goed dat eens geplaatst op sociale media deze opnames haast niet meer te verwijderen zijn.
Het kan zijn dat sommige individuele personen zich beroepen op het portretrecht en hun foto of afbeeldingen verwijderd willen zien. Dat is dan haast onmogelijk.
Als bestuurder van een koor of groep dien je ook te beseffen dat als leden (soms met ruzie) hun lidmaatschap van het koor beëindigen, ze ook met een eis kunnen komen om hun afbeelding van de website of van een CD of
iets dergelijks te verwijderen. Besef als bestuur dat je daar intern in je koor wat voor moet regelen.
Het bestuur van ShantyNederland heeft in het kader van de AVG al eens een concept voorstel gemaakt, welke informatie van de leden gebruikt zou mogen worden en waarom. Hierin werd ook het portretrecht beschreven. Als al jullie leden dit tekenen, dan ben je ingedekt voor mogelijke claims. Wellicht kan dit concept helpen om wat beter om te gaan met het beeldrecht van individuele personen.
Maar laten we voorzichtig omgaan met het plaatsen van opnames van andere koren of groepen op sociale media zonder toestemming hier over.